Zhutňovacie stroje & valce

Kypriaci valec RW1504

Ku danému stroju odporúčame obstarať diaľkové ovládanie.

Technické parametre

MotorHatz 2G40
Váha1480 kg
Šírka pracovnej plochy63 cm
Odstredivá sila82 kN

Kypriaci valec RX1510 s lámacím a výkyvným voľným kĺbom

Vďaka lámaciemu a výkyvnému voľnému kĺbu je valec RX1510 ako jediný na svete schopný prispôsobiť sa terénu ( ako had ) z rôznych materiálov a tak zabezpečiť optimálny kontakt s vozovkou pri jednotnej kompresii.Výhody valca:- spoľahlivé použitie na akomkoľvek povrchu

- stály kontakt všetkých štyroch pneumatík s vozovkou

- použiteľný na rôznych materiáloch a pôdach

- vysoká stabilita a zabezpečenie proti prevráteniu vďaka lámaciemu a výkyvnému kĺbu

- optimálna poloha ťažiska pri jazde

Technické parametre

MotorLombardini LDW 1003
Váha1530 kg
Šírka pracovnej plochy85 cm
Odstredivá sila71 kN