Powertilt

L20

Krútiaci moment - natáčanie* 1580
Krútiaci moment – potrebný pri držaní* 3160
Max. hmotnosť bagra 1800 kg
Tlakový rozsah ( bar ) 197 - 210
Uhol vychýlenia 134°
Váha Powertiltu 41 kg
Výkon ( L/min.) 2 - 4
* N.m @ 210 bar

PT06

Krútiaci moment - natáčanie* 2820
Krútiaci moment – potrebný pri držaní* 5640
Max. hmotnosť bagra 3800 kg
Tlakový rozsah ( bar ) 197 - 210
Uhol vychýlenia 180°
Váha Powertiltu 60 kg
Výkon ( L/min.) 3 - 6
* N.m @ 210 bar

PT07

Krútiaci moment - natáčanie* 4740
Krútiaci moment – potrebný pri držaní* 9480
Max. hmotnosť bagra 6800 kg
Tlakový rozsah ( bar ) 197 -210
Uhol vychýlenia 180°
Váha Powertiltu 114 kg
Výkon ( L/min.) 6 - 12
* N.m @ 210 bar

PT08

Krútiaci moment - natáčanie* 7110
Krútiaci moment – potrebný pri držaní* 14 220
Max. hmotnosť bagra 9075 kg
Tlakový rozsah ( bar ) 197 - 210
Uhol vychýlenia 180°
Váha Powertiltu 177 kg
Výkon ( L/min.) 12 -20
* N.m @ 210 bar

PT09

Krútiaci moment - natáčanie* 10 620
Krútiaci moment – potrebný pri držaní* 21 240
Max. hmotnosť bagra 15 000 kg
Tlakový rozsah ( bar ) 197 - 210
Uhol vychýlenia 134°
Váha Powertiltu 260 kg
Výkon ( L/min.) 24 -34
* N.m @ 210 bar