Pásový transportér

TAKEUCHI TCR 50

Sklopnú korbu je možné otáčať do troch strán pod 180o uhlom presne na cieľovú pozíciu vykládky. Automatický svetelný indikátor zaznamenáva centrálnu pozíciu korby transportéra. Environmentálna zodpovednosť spoločnosti Takeuchi upravila dizajn motora. Ten je navrhnutý podľa najprísnejších svetových emisných štandardov a tak výrazne redukuje výfukové plyny a hluk. Joysticky umožňujú pohodlné ovládanie stroja. Transportér má namontované pohotovostné zariadenie, ktoré pomáha chrániť motor pred zničením v prípade zníženia tlaku, poklesu hladiny oleja či zvýšenia teploty v chladiči. Akustické a vizuálne upozornenie potreby výmeny hydraulického filtra prispieva k ľahšej servisnej údržbe transportéra. Podvozok je plne prispôsobený tak práci v bahnitých či kyprých terénoch, ako aj pre vykladanie a pohyb na pevných plochách. Priestranná komfortná kabína a nastaviteľné sedadlo ponúka strojníkovi priestor pre pohodlnú prácu.
prevádzková hmotnosť 5 460 kg
maximálna nosnosť 3 700 kg
motor YANMAR
PS/OT min 92 / 2800
tlak na podloží 0,19 kg/cm2

Technické parametre v PDF