Univerzálny drapák

Univerzálny drapák je hydraulicky otočný ( nekonečne ).

Pri drapákoch UG-05 a UG-08 je možné voliť typ so zubami alebo bez nich.

UG-02

Hmotnosť ( bez upínacej dosky ) 95 kg
Max. uzatváracia sila 11kN
Max. úžitková hmotnosť do 2t
Obsah 26 l
Šírka roztvorenia 955 mm

UG-04

Hmotnosť ( bez upínacej dosky ) 146 kg
Max. uzatváracia sila 11kN
Max. úžitková hmotnosť do 3t
Obsah 35 l
Šírka roztvorenia 955 mm

UG-05

Hmotnosť ( bez upínacej dosky ) 273 kg
Max. uzatváracia sila 20kN
Max. úžitková hmotnosť do 5t
Obsah 85 l
Šírka roztvorenia 1305 mm

UG-08

Hmotnosť ( bez upínacej dosky ) 433 kg
Max. uzatváracia sila 25kN
Max. úžitková hmotnosť do 8t
Obsah 120 l
Šírka roztvorenia 1450 mm

UG-15

Hmotnosť ( bez upínacej dosky ) 867 kg
Max. uzatváracia sila 45kN
Max. úžitková hmotnosť 9-15t
Obsah 254 l
Šírka roztvorenia 1830 mm